Akce safe

Objednávka

zde si můžete online objednat požadované množství matkových indikátorů

1. zadejte množství

Matkové indikátory vel. 24 mm
počet
Matkové indikátory vel. 27 mm
počet
Matkové indikátory vel. 30 mm
počet
Matkové indikátory vel. 32 mm
počet
Matkové indikátory vel. 33 mm
počet
Objednávám jako

vyplňte, prosím, kontaktní údaje nutné pro úspěšné zaslání vašeho zboží a vystavení daňového dokladu

2. uveďte kontakt

Firma:
Jméno:
IČO :
Příjmení:
DIČ:
e-mail:
telefon:

adresa dodání

fakturační adresa

code & design by www.ideaware.cz

Matkové indikátory

MOTTO:

Každý rok dochází ve světě k tisícům případů havárií nákladních vozidel, způsobených upadnutými koly. Následky takových nehod bývají velmi vážné a výjimkou nejsou ani ztráty na životech. V naší zemi došlo z této příčiny v r. 2003 k 239 nehodám s 1 usmrcenou a 28 raněnými osobami, škody přesáhly 11 mil. Kč. Je to nejčastější příčina nehod z důvodu technické závady!!!

Provozujete automobilovou nebo autobusovou dopravu? A chcete pro bezpečnost silniční dopravy, vašich řidičů, veřejnosti a majetku něco udělat? Nyní máte reálnou možnost využít v provozu vozového parku Vaší společnosti výrobek ověřený dlouholetou praxí dopravců v Evropě i Americe.

Popis:

indikátorMatkový indikátor je výlisek ze speciální plastické hmoty s indikačním břitem, který se nasazuje na matice kol vozu tak, aby břit směřoval vždy ke středu sousedního šroubu.

nasazení na pneunasazení na pneuNa této fotce je vidět nejvhodnější způsob montáže indikátorů na matice kola. Osadit je třeba všechny matice.

principprincipPrincip fungování je zřejmý: Dojde-li při provozu automobilu k uvolnění matice, změní se vzájemná poloha břitů sousedních indikátorů a tuto změnu je možné velice snadno a hlavně rychle a jednoduše vizuálně zjistit a závadu neprodleně odstranit.

poškozený indikátorKromě této hlavní funkce lze pomocí matkového indikátoru - díky chemickému složení použitého materiálu - diagnostikovat závadu na ložiskách, náboji nebo brzdách vozidla. Jak známo, při těchto typech závad dochází k nadměrnému vývinu tepla v oblasti středového uložení kola. Vznikající tepelná energie se přenáší na diskové kolo, upevňovací šrouby a matky. Jsou-li matky opatřeny indikátory, dojde při určité teplotě k jejich deformaci, kterou je opět možné jednoduše indikovat

Výhody používání matkových indikátorů:

Bezpečnostní:

  1. zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  2. minimalizace případů upadnutí kola se vznikem vysokých škod, havárií apod.
  3. zvýšení pocitu jistoty řidičů o dobrém technickém stavu jejich vozidla
  4. zřetelný signál veřejnosti i policii o přístupu majitele vozidla k péči o jeho technický stav, ke zdraví, životům a majetku

Ekonomická:

  1. odstranění nutnosti častých servisních úkonů u matek kol - časová i finanční úspora, kdy mj. nedochází k nadměrnému opotřebení matek a vzniku trhlin častým dotahováním.(2 - 3 ušetřené servisní hodiny zaplatí kompletní osazení indikátory.)
  2. zkrácení doby nečinnosti vozidla - prostojů
  3. snížení možnosti vzniku škod na disku kola při povolení matek nebo jejich ztrátě
  4. včasná diagnostika závad na nábojích a brzdách vozové jednotky - nižší cena oprav
  5. dobrá viditelnost i za špatných povětrnostních podmínek
  6. dlouhá životnost - vícenásobná použitelnost - jednorázová investice na několik let

Zahraniční praxí bylo ověřeno, že již pouhé zkrácení času, nutného pro servisní a kontrolní úkony zaplatí investici do indikátorů během několika týdnů.

Používání matkových indikátorů v ČR bylo schváleno ministerstvem dopravy ČR vydáním Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu výstroje a součástí vozidel č. 2944

UPOZORNĚNÍ

Dodávaný matkový indikátor je registrován jako užitný vzor a patentově chráněn.